dr hab. Artur Walasik, prof.UE

Kierownik Katedry
1 Maja 47
Bud. E; pok. 7
40-226 Katowice



Konsultacje:

Na dzień przed konsultacjami, proszę na adres artur.walasik@uekat.pl wysłać z Państwa adresu w domenie edu.uekat.pl wiadomość o obecności na konsultacjach.

Na tej podstawie przesłany zostanie Państwu kod spotkania na platformie GOOGLE MEET. 

WAŻNE! Proszę w temacie wiadomości wpisać KONSULTACJE

 

TERMINY KONSULTACJI

06/10 12:00-13:30

12/10 17:00-18:30

18/10 17:00-18:30

25/10 17:00-18:30

03/11 11:30-13:00

09/11 11:15-12:45

16/11 11:15-12:45

24/11 09:45-11:15

30/11 11:15-12:45

07/12 17:00-18:30

14/12 11:15-12:45

22/12 17:00-18:30

12/01 11:30-13:00

18:01 17:00-18:30

25/01 17:00-18:30