dr Jolanta Gałuszka

Wykładowca
1 Maja 47
Bud. E; pok. 209
40-226 Katowice

Konsultacje:

22.06.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

07.07.21 godz. 10.30-12.00 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

13.07.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

20.07.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

27.07.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

07.09.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

14.09.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

28.09.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl