dr Jolanta Gałuszka

Wykładowca
1 Maja 47
Bud. E; pok. 209
40-226 Katowice

Konsultacje:

Studia stacjonarne

04.10.21 godz. 9.50-11.20 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

11.10.21 godz. 9.50-11.20 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

18.10.21 godz. 9.50-11.20 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

25.10.21 godz. 9.50-11.20 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

08.11.21 godz. 9.50-11.20  on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

15.11.21 godz. 9.50-11.20  on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

22.11.21 godz. 9.50-11.20  on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

06.12.21 godz. 9.50-11.20  on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

14.12.22 godz. 9.50-11.20  on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

20.12.21 godz. 9.50-11.20  on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

17.01.22 godz. 9.50-11.20 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

24.01.22 godz. 9.50-11.20 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

31.01.22 godz. 9.50-11.20 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

 

Studia niestacjonarne

09.10.21 godz. 14.00-16.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

06.11.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

04.12.21 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

15.01.22 godz. 10.00-11.30 on-line jolanta.galuszka@ue.katowice.pl