Zdjęcie Aleksandra Lubicz-Posochowska

dr Aleksandra Lubicz-Posochowska

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 417
40-228 Katowice

Konsultacje:

KONSULTACJE 2021/2022:

w każdą środę od 17:00 -18:30 

aleksandra.lubicz-posochowska@ue.katowice.pl

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Europejskie prawo biznesu
 • Prawo finansowe
 • Prawo w transporcie i logistyce
 • Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
 • Prawo reklamy
 • Kontrola podatkowa
 • Wykonywanie zawodów medycznych i odpowiedzialność personelu medycznego
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie

Zajmowane stanowiska

 • Adwokat (Okręgowa Izba Adwokacka w Katowicach)
 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Prawo gospodarcze
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo podatkowe

Publikacje

 • A. Lubicz-Posochowska: Wierzyciele publicznoprawni w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym [w:] P.Pinior Prawo handlowem Miedzy teorią, praktyką a orzecznictwem Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, s. 347-355, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019 
 • Consortia in Central and Eastern Europe :  Consortia insolvencies in Poland 2019