Zdjęcie Oliwier Mendala

mgr Oliwier Mendala

Asystent
1 Maja 47
Bud. E; pok. 415
40-228 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2021/2022:

w każdy poniedziałek - godz. 16:30 - 18:00 - konsultacje online dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

w godzinach konsultacji możliwy kontakt bezpośredni przez Google Meet: https://meet.google.com/lookup/byxmmtg22k?authuser=0&hs=179

Zapraszam także do kontaktu poprzez mail: 

oliwier.mendala@ue.katowice.pl

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo finansowe
 • Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej
 • Prawo pracy

Zajmowane stanowiska

 • Aplikant adwokacki (Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach)
 • Uprawnienia zawodowe mediatora 
 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów (od 10.2020)

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Prawo finansowe i podatkowe
 • Prawo administracyjne i samorządu terytorialnego
 • Prawo gospodarcze 

Publikacje

 • O. Mendala - „Nowoczesne rozwiązania w systemie podatkowym Estonii - od gospodarki postsocjalistycznej do „tygrysa Europy” [w:] P. Mańczyk: "Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy", s. 175-185, wyd. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, 2019, ISBN 978-83-945471-6-5.
 • O. Mendala - „Finanse gminy - podatki i opłaty lokalne” [w:] A. Ziółkowska, A. Gronkiewicz, M. Strożek-Kucharska: „Apteczka prawa administracyjnego”, s. 91-103, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ISBN 978-83-226-3734-0.
 • O. Mendala, M. Stolorz - "Obowiązek lojalności wspólników spółki osobowej w Polsce i Stanach Zjednoczonych" [w:] M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak: "Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I i II", s. 812-832, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-795-4978-83-8187-795-4.
 • O. Mendala, K. Tokarska: "AVIATION CRIMINAL LAW REGULATIONS OF THE TOKYO CONVENTION AND THE PENAL CODE TO COUNTERACT TERRORIST ACTS" "Lotnicze prawo karne. Regulacje Konwencji tokijskiej oraz Kodeksu karnego w celu przeciwdziałania aktom terroru": w: Journal of Konbin, 2021 tom 51 Issue 2, s. 43-62, ISSN 1895-8281, e-ISSN 2083-4608.
 • O. Mendala, J.Kozuba: "LIABILITY OF AN AIR CARRIER FOR PERSONAL DAMAGE" "Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody wyrządzone na osobie" : w: Journal of Konbin, 2021 tom 51 Issue 3, s. 1-18, e-ISSN 2083-4608.