Zdjęcie Barbara  Filipczyk

dr Barbara Filipczyk

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 201
40-226 Katowice

Konsultacje:

 w czasie sesji egzaminacyjnej

 17.06.2019r. godz. 12:00-13:30

 27.06.2019r. godz. 8:15-9:45

 

Studenci, którzy mają zaległe zaliczenia/ egzamin - Pani dr Barbara Filipczyk prosi, aby kontaktować się na konsultacjach.

Dotyczy przedmiotu: Wizualizacja wiedzy (I stopień  Informatyki i Ekonometrii), drugi rok, semestr 3 -przedmiot na specjalności Inżynieria Wiedzy - zaliczenie.

Projektowanie interfejsów, gier i aplikacji multimedialnych (I stopień Informatyki, rok drugi, semestr 3 - przedmiot na specjalności Programowanie gier i aplikacji mobilnych) - egzamin.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

– Wstęp do programowania
– Wprowadzenie do inżynierii wiedzy
– Wizualizacja wiedzy
– Projektowanie interfejsu graficznego
– Projektowanie interfejsu gier i aplikacji multimedialnych
– Grafika prezentacyjna
– Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą i komunikacją
– Proseminarium dla specjalności Inżynieria Wiedzy
– Propedeutyka dydaktyki akademickiej

Zajmowane stanowiska

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Scientia Ingenium” (od października 2012)
- członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Informatyki i Komunikacji UE Katowice (I kadencja 2012-2016, II kadencja 2016-2020)
- członek Uczelnianego Kolegium Elektorów UE Katowice (I kadencja 2012-2016, II kadencja 2016-2020)
- redaktor Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej  (od października 2013)

Specjalizacja naukowo-badawcza

– technologie zarządzania wiedzą
– inżynieria wiedzy (wizualizacja wiedzy, ontologie)
– interakcja człowiek – komputer
– user experience
– narzędzia komunikacji elektronicznej

Publikacje

Lata 2015 - 2017:

  1. Gołuchowski J., Filipczyk B., Paliszkiewicz J.: Social Media and Trust, [W:] Intuition, Trust, and Analytics, red. Liebowitz J., Paliszkiewicz J.,‎ Goluchowski J., Taylor & Francis LLC, 2017.
  2. Filipczyk B.: Ontologie jako metoda organizacji i reprezentacji wiedzy, [W:] Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, red. Smolarek M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
  3. Filipczyk B., Gołuchowski J., Paliszkiewcz J., Janas A.: Success and failure in improvement of knowledge delivery to customers using chatbot – result of a case study in a Polish, [W:] Succcess and Failures of Knowledge Management, red. Liebowitz J., Elsevier, Amsterdam 2016.
  4. Filipczyk B., Szyndzielorz Ł., Wachowicz T., Wiśniewska M.: System wspomagania negocjacji dwustronnych TONSS, [W:] Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, red. Roszkowska E., Wachowicz T., Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  5. Gołuchowski J., Filipczyk B., Smolarek M.: Doświadczenia z wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią SIMPLE, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015.