Zdjęcie Katarzyna  Zdanowicz-Cyganiak

dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 205
40-226 Katowice

Konsultacje:

Dłuższa nieobecność.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

– Wprowadzenie do nauk o komunikowaniu
– Sztuka narracji
– Sztuka pisania
– Scenariusze form użytkowych
– Sektor kreatywny
– Popkultura
– Komercjalizacja dzieciństwa
– Seminarium licencjackie/magisterskie

Zajmowane stanowiska

– przedstawiciel WIiK w Radzie Bibliotecznej
– opiekun Koła Naukowego „Cymelium”
– opiekun I roku (kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

Specjalizacja naukowo-badawcza

– narratologia
– kultura popularna
– cyfrowe treści kreatywne

Publikacje

Autorka dwóch monografii: Obce. Reaktywacja – szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 oraz Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne Gnome, Katowice 2005.

Współautorka podręcznika Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, red.
J. Gołuchowski i Z. Spyra, CeDeWu, Warszawa 2014.

 

Pozostałe publikacje:

  1. K. Zdanowicz-Cyganiak, Digital storytelling – sztuka dzielenia się opowieścią, „Perspektywy kultury” 2017, nr 2.
  2. K. Zdanowicz-Cyganiak, «Piętno w mediach» – strategie narracyjne bohaterów ponowoczesnych pokazów osobliwości, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 3.
  3. K. Zdanowicz-Cyganiak, »Dziewczynka« jako produkt i konsument –  analiza wybranych gier typu makeover, w: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
  4. K. Zdanowicz-Cyganiak, Potwór – tożsamość – produkt, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
  5. K. Zdanowicz-Cyganiak, Gospodarka kreatywna – specyfika sektora i uwarunkowania regionalne, w: Informatyka w Województwie Śląskim – innowacyjne trendy rozwoju, red. A. Białas, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2015.
  6. K. Zdanowicz-Cyganiak, Pisma społeczno-kulturalne i literacko-artystyczne w województwie śląskim – przegląd, w: Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach, red. M. Łuczak, A. Pethe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014. 
  7. K. Zdanowicz-Cyganiak, Narracje memoratywne i nekrofilijne w sieci, w: (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
  8. K. Zdanowicz-Cyganiak, Literatura elektroniczna – specyfika narracji i odbioru, w: Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu, red. Z. Rykiel, J. Kinal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
  9. K. Zdanowicz-Cyganiak, Twórcze getta? Uwarunkowania działalności czasopism kulturalnych, w: Boom i kryzys. Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po roku 1980, red. M. Rabizo-Birek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2012.

Zainteresowania

Kultura kontestacji, cyberkultura, literatura współczesna/literatura elektroniczna, creative writing

Dodatkowe

Autorka tomików, m.in. „Szkliwo” (Nagroda Literacka im. Wiesława Kazaneckiego), „Jak umierają małe dziewczynki” (wyróżnienie Biblioteki Raczyńskich), „ciemność resort spa” (nominacja do Nagrody dla Autorki Gryfia). Jej wiersze były publikowane m.in. w „Scattering the Dark. An Anthology of Polish Women Poets” (2015) oraz „Warkoczami. Antologia nowej poezji” (2016). Współautorka tekstów do spektaklu „7 Airs”, który był prezentowany podczas Ledbury Poetry Festival (2017).