Zdjęcie Piotr  Glenc

mgr Piotr Glenc

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 200
40-226 Katowice

Konsultacje:

w czasie sesji egzaminacyjnej poprawkowej

10.09.2019 r. godz. 11.40 - 13.20 (zaliczenia poprawkowe) s.  6/14 CNTI

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

- Wstęp do programowania komputerów
- Programowanie baz danych
- Języki i paradygmaty programowania imperatywnego
- Projektowanie interfejsu graficznego
- Technologie semantyczne

Zajmowane stanowiska

- koordynator współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Analiza argumentacji w dyskusjach internetowych
- Argumentation Mining (Argument Mining, Opinion Mining)
- Komputerowa analiza danych tekstowych

Publikacje

  1. Glenc P. (2018), Internetowe platformy dyskusyjne jako narzędzia angażowania pracowników w procesy podejmowania decyzji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Warszawa.
  2. Glenc P. (2018), E-debata - narzędzie tworzenia argumentacji w dyskusjach internetowych [w druku]
  3. Glenc P., Gołuchowski J. (2017), Perspektywy automatycznej strukturalizacji argumentacji stosowanych w dyskusjach/debatach online. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice.