Zdjęcie Donata  Kopańska-Bródka

prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 119
40-226 Katowice

Konsultacje:

w letniej sesji egzaminacyjnej 2021/2022

22.06.2022, godz. 16:30 - 17:30

28.06.2022, godz. 08:00 - 09:00

Konsultacje obywają się online za pomocą Google Meet. W czasie trwania konsultacji po kontakcie mailowym (donata.kopanska-brodka@uekat.pl) zostanie przesłany kod do spotkania na Google Meet.

 

-------------------------------------------------------------------------------

LETNIA SESJA POPRAWKOWA 2021/22

  • Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu Badania operacyjne (kierunek Zarządzanie, studia stacjonarne) zostanie przeprowadzony stacjonarnie w dniu 14.09.2022 o godz. 8:00 w sali 412 A.  
  • Kolokwium zaliczeniowe poprawkowe (II termin) z przedmiotu Zastosowanie badań operacyjnych w logistyce (kierunek Logistyka w biznesie, studia stacjonarne) zostanie przeprowadzone stacjonarnie w dniu 14.09.2022 o godz. 8:00 w sali 412 A.
  • Kolokwium zaliczeniowe poprawkowe (II termin) z przedmiotu Zastosowanie badań operacyjnych w logistyce (kierunek Logistyka w biznesie, studia niestacjonarne) zostanie przeprowadzone zdalnie na Google Meet w dniu 10.09.2022 o godz. 9:00.
  • Zaliczenie poprawkowe (II termin) z przedmiotu Racjonalność decyzji biznesowych (wykład do wyboru) zostanie przeprowadzone zdalnie na Google Meet w dniu 10.09.2022 o godz. 9:05