Przejdź do menu Przejdź do treści

drUrszula Janeczek

Wykładowca
Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 226a
40-226Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim, w roku akademickim 2023/2024

poniedziałek  godz. 11.40-12.25 on-line

sobota godz. 9.50-10.35 on-line

Uwaga:
konsultacje odbywają się w formie zdalnej. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy na adres urszula.janeczek@ue.katowice.pl celem wygenerowania linku do google meet.

 

Publikacje

 1. U. Janeczek, Gospodarstwa domowe rodzin niepełnych biologicznie, Gospodarstwo Domowe 5-6/1990.
 2. U. Janeczek: Orientacja społeczna w marketingu międzynarodowym – podstawowe dylematy [w:] Marketing przełom wieków. Materiały kongresowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2000.
 3. U Janeczek: Miejsce etyki w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Podstawy teoretyczno-metodyczne, a decyzje marketingowe. Pod red J. Kramer i E., Zeman-Miszewska. Katowice 2001.
 4. U. Janeczek:Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – diagnoza, prognoza [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Katowice 2001.
 5. U. Janeczek: Strategie produktu, ceny i dystrybucji stosowane przez polskie przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym.
 6. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Materiały konferencyjne pod red. naukową U. Janeczek. Katowice 2001.
 7. U. Janeczek, A. Małysa-Kaleta: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Marketing i Rynek 2001.
 8. U. Janeczek, Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań bezpośrednich [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji SGH PWE. Warszawa 2001.
 9. U. Janeczek, Odpowiedzialność społeczna a funkcjonowanie przedsiębiorstw w wielokulturowym otoczeniu [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym – wyniki badań. Pod red. J.Kramer, U. Janeczek. Katowice 2002.
 10. U. Janeczek, A. Bajdak [współautor], Małe i średnie firmy wobec internacjonalizacji [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. Tom 1 pod red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. Wyd. AE. Wrocław 2002.
 11. U. Janeczek, A. Bajdak: [współautor], Preferencje nabywców produktów przemysłowych w zakresie form przekazywania informacji przez oferentów [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Materiały konferencyjne. T. II. Toruń 2002.
 12. U. Janeczek, Idea społecznej odpowiedzialności i w marketingu [w:] Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie. Pod red. L.Żabiński, K.Śliwińska. PWE. Warszawa 2002.
 13. U. Janeczek, Etyczne i prawne aspekty wykorzystanie Internetu w biznesie [w:] Internet marketingu Pr. Zbior. Pod red. A.Bajdak, PWE Warszawa 2003.
 14. U. Janeczek, Badania marketingowe metody, tendencje, zachowania pod red. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej, Etyka w marketingu międzynarodowym – wybrane aspekty metodyki badań, Wrocław 2003.
 15. U. Janeczek, Etyka w marketingu międzynarodowym wybrane aspekty metodyki badań [w:] Materiały Konferencyjne na tn. Badania marketingowe- tendencje zastosowania, AE Wrocław 2004.
 16. U. Janeczek, Orientacja społeczna w marketingu międzynarodowym - podstawowe problemy, I Forum Naukowe Konsument Przedsiębiorstwo Przestrzeń AE Katowice, 2004.
 17. U. Janeczek, M. Komor (współautor), Potrzeba a konieczność informacji w przedsiębiorstwie handlowym [materiały konferencyjne].
 18. U. Janeczek, M. Komor (współautor), Wstępne rozpoznanie problemu „Samorząd Terytorialny” [materiały konferencyjne]
 19. U. Janeczek, Badania marketingowe w Internecie pod red. K. Karcz i A. Bajdaka, Katowice 2005. Badania marketingowe w internecie – aspekt etyczny.
 20. U. Janeczek, Odpowiedzialny człowiek w dynamicznym marketingu [w:] Kontrowersje wokół marketingu - Tożsamość etyka, przyszłość, pod red. L. Garbarski, Warszawa 2004.
 21. U. Janeczek, Odpowiedzialność aspołeczna a marketing partnerski, możliwości realizacji koncepcji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa [w:] Marketing relacji pod red. E.Zeman-Miszewska, Zeszyty Naukowe AE Nr 42, Katowice 2006.
 22. U. Janeczek, Kardynał August Hlond - pierwszy obywatel Mysłowic[w:] Ksiądz Kardynał August Hlond - społeczny wymiar nauczania pod red. G. Polok, Wyd. AE Katowice 2006.
 23. U. Janeczek, Wpływ trybu kształcenia na zachowania nabywcze – badania sondażowe [w:] Zmiany zachowań podmiotów rynkowych część I pod red., Róży Milic-Czerniak, WSZMiJO, Katowice 2006.
 24. U. Janeczek, Odpowiedzialność społeczna w praktyce marketingu przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym - refleksje na podstawie badania pilotażowego [w:] Materiały konferencyjne pod red. Rymarczyk, Wrocław 2007.
 25. U. Janeczek, Koszty konfliktów etycznych w kontekście społeczne odpowiedzialności przedsiębiorstw [w:] doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2, Sopot 2010, str. 67-76.
 26. U. Janeczek, Wpływ zachowań nabywczych konsumentów na zmiany zachowań rynkowych przedsiębiorstw w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności [w:] Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 15, Szczecin 2010, s. 123-136.
 27. U. Janeczek, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w marketingu międzynarodowym – wybrane zagadnienia [w:] AE Forum IV Katowice 2010.
 28. U. Janeczek, Społeczna odpowiedzialność marketingu jako ważny obszar budowania zaufania w relacji klient – firma w Internecie [w:] Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek e-zachowania, Handel Wewnętrzny NR 9/10 2011.
 29. Strategie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych [w:] Komunikacja marketingowa, wspólczesne wyzwania i kierunki rozwoju pod red. A. Bajdak, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 140/2013, s.22-41.
 30. Marketing communication strategies of polish enterprises In EU markets (chosen aspects) [w:] Logistyka, "Wisnik" Nr 762, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, Lwów 2013 ,s.10-15 (współautor A. Bajdak).
 31. Współautor , Z. Janeczek, Koncepcja społecznej odpowiedzialności a proces internacjonalizacji i globalizacji, [w:] Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie, red. M. Kopias, Wyd. Naukowe "Śląsk", Katowice 2014, s.166-193.
 32. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacjami [w:] Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania, pod red. M. Mitrega, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 182/2014, s. 30-41.
 33. ETHICAL ASPECTS OF MARKETING COMMUNICATION IN NEW MEDIA Zeszyty Naukowe UE Katowice red. A. Bajdak . 2014.
 34. Współautor Z. Janeczek: Budowanie wizerunku pracodawcy a etos pracy (w: Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej red. G. Pol ok, 1. Celary) Wyd. UE Katowice. 2014.
 35. U. Janeczek, Nowe media w komunikacji marketingowej a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Marketing i Rynek 8/15, PWE, Warszawa 2015.
 36. U. Janeczek, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing, Monografie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, praca w druku.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3