Zdjęcie Barbara  Filipczyk

dr Barbara Filipczykul. Bogucicka 3
Bud. A; pok. 201
40-226 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

 

poniedziałki,    godz. 17:10 - 17:55

środy,              godz. 13:30 - 14:15

 

Konsultacje odbywają się w trybie online. By uzyskać link do spotkania na platformie Meet, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

 

Dydaktyka

- Wstęp do programowania komputerów
- Projektowanie interfejsów
- Tworzenie gier
- Specjalistyczne oprogramowanie narzędziowe
- Gry poważne
- Grafika prezentacyjna
- Tworzenie witryn internetowych
- Tworzenie dokumentów interaktywnych
- Wizualizacja wiedzy
- Systemy dialogowe
- Seminarium dyplomowe

Pełnione funkcje

- członek Senackiej Komisji ds. Edukacji              (od października 2020)
- menedżer kierunku Informatyka                         (od października 2019)
- opiekun Koła Naukowego „Scientia Ingenium”   (od października 2012)

Specjalizacja naukowo-badawcza

- technologie zarządzania wiedzą
- inżynieria wiedzy (wizualizacja wiedzy, ontologie, systemy dialogowe)
- interakcja człowiek – komputer
- user experience
- narzędzia komunikacji elektronicznej

Publikacje

Lata 2015 - 2017:

  1. Gołuchowski J., Filipczyk B., Paliszkiewicz J.: Social Media and Trust, [W:] Intuition, Trust, and Analytics, red. Liebowitz J., Paliszkiewicz J.,‎ Goluchowski J., Taylor & Francis LLC, 2017.
  2. Filipczyk B.: Ontologie jako metoda organizacji i reprezentacji wiedzy, [W:] Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, red. Smolarek M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
  3. Filipczyk B., Gołuchowski J., Paliszkiewcz J., Janas A.: Success and failure in improvement of knowledge delivery to customers using chatbot – result of a case study in a Polish, [W:] Succcess and Failures of Knowledge Management, red. Liebowitz J., Elsevier, Amsterdam 2016.
  4. Filipczyk B., Szyndzielorz Ł., Wachowicz T., Wiśniewska M.: System wspomagania negocjacji dwustronnych TONSS, [W:] Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, red. Roszkowska E., Wachowicz T., Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  5. Gołuchowski J., Filipczyk B., Smolarek M.: Doświadczenia z wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią SIMPLE, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015.