prof. dr hab. Ewa Kieżel

Honorowy Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Honorowy Kierownik Katedry
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 361
40-068 Katowice

Konsultacje: