Zdjęcie Henryk  Zawadzki

dr hab. Henryk Zawadzki, prof. UE

zatrudniony w ramach umowy cywilnoprawnej
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 102
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje od dnia 17.03.2020 do odwołania odbywają się drogą elektroniczną.   

Szanowni Państwo,

  • Egzamin z analizy matematycznej dla kierunku Informatyka i Ekonometria odbędzie się 12 czerwca o godzinie 10.30.

  • Egzamin z matematyki dla informatyków II (dla kierunku Informatyka) odbędzie się 15 czerwca o godzinie 10.30.

  • Egzamin z algebry liniowej dla kierunku Analityka Gospodarcza odbędzie się 16 czerwca  o godzinie 11.00.

  • Każdy z egzaminów będzie przeprowadzony za pomocą odpowiednich narzędzi (Google Class, Moodle lub innych) przez osoby, które prowadzą ćwiczenia z wyżej wymienionych przedmiotów.

  • Egzaminy będą miały formę testu (jednokrotnego lub wielokrotnego) wyboru. 

  • Test będzie zawierał zarówno zadania rachunkowe jak i pytania z teorii.

Dokładny zakres materiału, który należy przygotować do egzaminu oraz czas trwania egzaminu zostaną podane na ostatnim wykładzie.