Zdjęcie Magdalena  Grochal - Brejdak

mgr Magdalena Grochal - Brejdak

Asystent
ul. Bogucicka 3
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje online: wtorek, 14.06, godz. 12:30-14:00

Stały link do spotkania Meet: https://meet.google.com/wcf-ncen-wdw, kod: v7fgmu7

W nienagłych przypadkach proszę o mailową zapowiedź wizyty z co najmniej 3-godzinnym wyprzedzeniem i z podaniem jej celu - umożliwi mi to sprawne rozwiązanie problemu.

 

Online office hours: Tuesday, June 14, from 12:30 PM to 2:00 PM

The permanent link to Meet platform: https://meet.google.com/wcf-ncen-wdw, code: v7fgmu7

In non-urgent cases, please announce your visit by e-mail at least 3 hours in advance, and state its purpose - it will allow me to solve the problem efficiently.