Zdjęcie Magdalena  Grochal - Brejdak

mgr Magdalena Grochal - Brejdak

Asystent
ul. Bogucicka 3
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 będą się odbywać on-line pod stałym adresem Meet:

meet.google.com/qfk-demv-sij

Studia stacjonarne:

  • poniedziałki: 04.10, 15.10, 25.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12, 17.01, godz. 14:00-15:30
  • piątki: 22.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 07.01, 14.01, godz. 14:00-15:30

Studia niestacjonarne:

  • soboty: 23.10, 18.12, 15.01.2022, godz. 14:00-15:30

W sprawach niewymagających kontaktu osobistego pozostaję do dyspozycji pod adresem e-mail: magdalena.grochal@uekat.pl

 

Office hours in the winter semester 2021/2022 take place on-line under the permanent Meet address:

meet.google.com/qfk-demv-sij

  • Mondays: Oct 4, Oct 15, Oct 25, Nov 08, Nov 22, Dec 06, Dec 20, Jan 17,
    2:00 p.m. - 3:30 p.m.
  • Fridays: Oct 22, Nov 12, Nov 26, Dec 10, Jan 7, Jan 14,
    2:00 p.m. - 3:30 p.m.

In all cases when personal contact is not required I am available at e-mail: magdalena.grochal@uekat.pl