dr hab. Monika Sulimowska - Formowicz

Adiunkt
ul. Bogucicka 3
Bud. A; pok. 119a
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje online
w semestrze letnim
2021-2022
Online consultations
in summer semester
2021-2022


poniedziałki 8:55 - 10:25

 

Stały link do spotkania Meet:
https://meet.google.com/tss-bgne-cqh  kod zajęć: 5seqnx6

 

Proszę o mailową zapowiedź wizyty z podaniem jej celu, ułatwi mi to zarządzanie kolejnością rozmów.

 

Seminarzystów oraz studentów studiów niestacjonarnych proszę o kontakt mailowy pod adresem monika.sulimowska-formowicz@uekat.pl w celu umówienia dogodniejszego
terminu spotkania.

Mondays 8:55 - 10:25

 

Permanent link for Meet: https://meet.google.com/tss-bgne-cgh class code: 5seqnx6

 

Please announce your visit by email, add the info about its purpose - it will help me to manage the order of conversations.

 

Seminarians and part-time students, please contact me by email monika.sulimowska-formowicz@uekat.pl to arrange more convenient date for the meeting.