dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz, prof. UE

Profesor UE
ul. Bogucicka 3
Bud. A; pok. 119a
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje online
w semestrze letnim
2022-2023
Online consultations
in summer semester
2022-2023

wtorki 9:50 - 11:20

 

Stały link do spotkania Meet:
https://meet.google.com/tss-bgne-cqh
kod zajęć: 5seqnx6

 

Proszę o mailową zapowiedź wizyty z podaniem jej celu, ułatwi mi to zarządzanie kolejnością rozmów.

 

 

Spotkania osobiste oraz online, ale w innych niż podany terminach proszę również umawiać via email monika.sulimowska-formowicz@uekat.pl

 

Tuesdays 9:50 - 11:20

 

Permanent link for Meet:  https://meet.google.com/tss-bgne-cqh
class code: 5seqnx6

 

Please announce your visit by email,
add the info about its purpose - it will help me manage the order of conversations.

 

 

To arrange a meeting on site or online but outside the scheduled date please contact me via email monika.sulimowska-formowicz@uekat.pl