Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół ds. Wsparcia "Solidarni z Ukrainą" - Kontakt

Do koordynowania działań pomocowych z ramienia Uniwersytetu powołany został również interdyscyplinarny Zespół ds. Wsparcia "Solidarni z Ukrainą".

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele władz UE Katowice, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracyjnych oraz doktorantów i studentów. Skład Zespołu dostępny jest na stronie

Do zadań Zespołu należy:

  • przygotowywanie propozycji działań wspierających poszkodowanych w konflikcie, ze szczególnym uwzględnieniem członków społeczności akademickiej,
  • inicjowanie, monitorowanie i ewaluacja działań Uniwersytetu w tym zakresie
  • współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi Uniwersytetu w obszarze działań pomocowych
  • działalność informacyjna dotycząca wsparcia dla ofiar.

W zależności od obszaru będącego przedmiotem kontaktu, prosimy kierować korespondencję jak niżej:

Zachęcamy wszystkich potrzebujących do kontaktu m.in. w j. polskim, ukraińskim i angielskim.  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3