Trzeci etap procesu przechodzenia na zdalne kształcenie

Trzeci etap procesu

Zgodnie z przyjętą strategią działania Uniwersytetu, rozpoczynamy trzeci etap procesu przechodzenia na zdalne kształcenie, który zakłada przygotowanie szczegółowych zasad dotyczących przeprowadzania zaliczeń i egzaminów semestralnych z... [Więcej]


Badanie opinii studentów UE Katowice nt. jakości nauczania zdalnego

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w trosce o jakość kształcenia na naszym Uniwersytecie zwraca się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącej e-learningu na wszystkich kierunkach studiów. [Więcej]


Prawa i obowiązki studentów oraz nauczycieli akademickich związane ze zdalnym kształceniem

Prawa i obowiązki studentów oraz nauczycieli akademickich związane ze zdalnym kształceniem

W związku z realizowaniem na Uniwersytecie zajęć i konsultacji w formie zdalnej, przedstawiamy prawa i obowiązki studentów oraz nauczycieli akademickich w sytuacji epidemicznej.  [Więcej]


Drugi etap procesu przechodzenia na zdalne kształcenie

Zgodnie z przyjętą strategią działania Uniwersytetu rozpoczyna się drugi etap procesu przechodzenia na zdalne kształcenie, który zakłada możliwość realizowania zajęć, w tym wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i innych z aktywnym udziałem nauczyciela... [Więcej]


Zajęcia z wychowania fizycznego w sytuacji epidemicznej

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (CWFiS) przystosowało zajęcia z wychowania fizycznego do obecnej sytuacji.  [Więcej]


Wykorzystaj wolny czas na samodoskonalenie

Nuda w trakcie domowej kwarantanny? Zastanawiasz się, jak będzie wyglądał rynek pracy po jej zakończeniu? Zainspiruj się materiałami dostępnymi na stronie "Twoja kariera" i wykorzystaj ten czas w pełni!  [Więcej]


Tymczasowe zasady trybów poprawkowych i skreśleń studentów

W związku z przejściem na zdalny tryb obsługi studentów prezentujemy schemat postępowania w zakresie trybów poprawkowych oraz skreśleń studentów. [Więcej]