11th International Week "Internet Communication Management"

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. odbyło się rozpoczęcie 11th International Week "Internet Communication Management".

Podczas oficjalnego rozpoczęcia, gości powitali prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej i prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, Kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji, koordynator akademicki International Week.

Wykładowcami tegorocznej edycji są uczestnicy Programu Erasmus+ i Ceepus. Wydarzenie odbywa się w dniach 25-30 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.intweek.ue.katowice.pl