Aleksandra Puzyno - w grudniu 2017 roku objęła kierownictwo w strukturach Saint-Gobain PAM nad nowo utworzonym Działem marki i komunikacji marketingowej

Pani Aleksandra jest absolwentką Public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. wcześniej w strukturach firmy zajmowała się koordynowaniem programów lojalnościowych, kontaktami z mediami i PR-em marki ISOVER. W latach 2012-2016 odpowiadała za działania media relations oraz projekty komunikacyjne w Grupie Kapitałowej KOPEX. Zainicjowała powstanie Grupy Wspólnych Inicjatyw pod roboczą nazwą „Górnictwo OK” przy współpracy z Fundacją dla AGH, Ministerstwem Rozwoju i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Była członkiem grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR w Polsce przy Ministerstwie Gospodarki. W latach 2005-2008 koordynowała program konsumencki „Laur Klienta”.


Czytaj więcej...

Źródło: www.proto.pl