dr Krzysztof Broda został ponownie wybrany Zastępcą Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

dr Krzysztof Broda jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.


W piątek 5 kwietnia 2019 roku rada BFG powołała nowy zarząd. Krzysztof Broda został ponownie wybrany jest zastępcą prezesa zarządu od listopada 2014 r. Odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji. Od 2001 r. pracował w ING Banku Śląskim jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Finansowym oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym. W latach 2008 – 2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego jako zastępca dyrektora Pionu Nadzoru Bankowego, doradca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawiciel UKNF w Technicznym Komitecie Doradczym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. W BFG pracuje od 2012r.

Źródło: https://www.parkiet.com/Banki/304069985-Nowy-zarzad-Bankowego-Funduszu-Gwarancyjnego.html