Europejski Rok Umiejętności

Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Ma on na celu nadać nowy impuls uczeniu się przez całe życie, a także doceniając wszystkie umiejętności, kompetencje, jak i wiedzę. Będzie on trwał do maja 2024 r.

Źródło: www.europedirect-slaskie.pl

Europejski Rok Umiejętności ma na celu stawiać umiejętności na pierwszym miejscu, a także pomagać ludziom w zdobywaniu odpowiednich umiejętności do wysokiej jakości miejsc pracy, jak i pomagać przedsiębiorstwom.

Europejski Rok Umiejętności będzie miał cztery główne cele:

  • promowanie inwestycji w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, aby umożliwić ludziom pozostanie na rynku pracy lub znalezienie nowej pracy;
  • zapewnienie, by umiejętności odpowiadały potrzebom pracodawców, poprzez ścisłą współpracę z partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami;
  • dopasowanie aspiracji poszczególnych osób i umiejętności do możliwości na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz ożywienia gospodarczego;
  • przyciągnięcie osób spoza UE posiadających potrzebne umiejętności.

Planowane inicjatywy i działania

  • 9 maja - festiwal Europejskiego Roku Umiejętności, który będzie obejmował działania związane z umiejętnościami prowadzone jednocześnie w całej Europie;
  • 8-9 czerwca - konferencja pt. "Liczą się umiejętności", na której zostaną przedstawione inicjatywy zwiększające zarówno wartość, jak i widoczność umiejętności;
  • 7-22 października - Europejski Tydzień Kodowania, oddolna inicjatywa, która umożliwi zdobycie umiejętności kodowania i umiejętności cyfrowych w zabawny i ciekawy sposób;
  • 23-27 października - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2023, zwracający uwagę na kluczowe znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego dla osób w każdym wieku.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Rejestracja własnych inicjatyw

Komisja Europejska zachęca do tworzenia własnych inicjatyw w ramach Europejskiego Roku Umiejętności, które można rejestrować poprzez formularz.