mgr Krzysztof Zawadzki został powołany w dniu 8 kwietnia 2020 r. na stanowisko Prezesa Zarządu ELQ S.A

mgr Krzysztof Zawadzki jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


mgr Krzysztof Zawadzki przez większość swojej kariery zawodowej związany był z energetyką zawodową. Pracę rozpoczął w Elektrowni Łagisza, a następnie kontynuował swoją karierę zawodową w Południowym Koncernie Energetycznym S.A. i Tauron Polska Energia S.A., gdzie w latach 2009-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. ekonomiczno-finansowych. Jest doświadczonym menadżerem – w swoim dorobku zawodowym ma udział w wielu znaczących projektach związanych z restrukturyzacją, pozyskaniem finansowania, M&A czy optymalizacją działalności operacyjnej. W latach 2015-2020 pracował także dla takich spółek jak KOPEX S.A., SARE S.A., OMNITEC S.A., a także z powodzeniem realizował szereg projektów konsultingowych w oparciu o własną działalność gospodarczą. Przez wiele lat zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek prawa handlowego.

Źródło: www.rynekelektryczny.pl/krzysztof-zawadzki-prezesem-elq/