mgr Marek Pławiak został powołany na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

W dniu 7 stycznia 2019 roku mgr Marek Pławiak został powołany na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.


Marek Pławiak ukończył mi.in. studia podyplomowe z Informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Marek Pławiak  jest z zawodu nauczycielem, był wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Żbikowicach.  Uzyskał także II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu zarządzania i organizacji oświaty. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli. Był Radnym I Kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego i pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty. W okresie od 1994 roku do 2000 roku był członkiem Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. W latach 2000-2002 członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu – funkcję tę pełnił ponownie od 2016 roku. Społeczny Doradca ds. Edukacji i Wychowania oraz Samorządu Terytorialnego przy przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego (lata 2006-2010). W latach 2014-2018 roku członek zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Członek Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRzST. Delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich oraz wiceprzewodniczący konwentu PWSZ w Nowym Sączu. Starosta Nowosądecki w latach 2014-2018. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, członkiem Komisji Budżetowej oraz Komisji Mienia i Infrastruktury. 

Źródło: https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-byly-starosta-marek-plawiak-zostal-dyrektorem-mord/ar/13788930