mgr Marek Podstawa został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. ze skutkiem na dzień 30.03.2018 roku

Pan Marek Podstawa jest absolwentem m.in. studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Pan Marek Podstawa jest także członkiem zarządu RUCH S.A. odpowiedzialnym m.in. za Pion Detalu. Wcześniej, w latach 2012-2016 był członkiem zarządu PKN Orlen S.A. odpowiedzialnym za sprzedaż i logistykę oraz przewodniczącym rad nadzorczych Orlen Deutschland GmbH i Orlen Paliwa Sp. z o.o. Od roku 2009 do 2012 był dyrektorem wykonawczym PKN Orlen S.A. odpowiedzialnym za sprzedaż detaliczną oraz pełnił funkcję członka zarządu Benzina s.r.o. Wcześniej, przez ponad 16 lat, pracował dla ConocoPhillips w zarządach spółek Europy Środkowo-Wschodniej, w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych na różnych stanowiskach kierowniczych w zakresie handlu detalicznego, hurtowego, systemów informatycznych, rozwoju biznesu i planowania strategicznego.

Czytaj więcej...

Źródło: www.stockwatch.pl