mgr Mariusz Glenszczyk - Rada Nadzorcza TiM S.A. powołała z dniem 1 lipca 2018 roku pana Mariusza Glenszczyka na stanowisko Prezesa Zarządu

Pan Mariusz Glenszczyk jest absolwentem Management College Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


Nowo powołany Prezes Zarządu Mariusz Glenszczyk, obejmujący jednocześnie stanowisko Dyrektora Generalnego, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy modeli oraz strategii: biznesowych, handlowych, marketingowych, a także tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania jakością. W swej 30 letniej aktywności biznesowej z firmą TiM S.A. związany jest od niemal 25 lat.

Czytaj więcej...

Źródło: https://ceo.com.pl/mariusz-glenszczyk-nowym-prezesem-zarzadu-tim-s-a-32889