mgr Monika Środa – z dniem 24 lutego 2018 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Czechowice Dziedzice

W 2003 roku Pani Monika ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku zarządzanie i marketing i uzyskała tytuł licencjata na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


Całe życie zawodowe związała z Urzędem Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. Pracę zawodową rozpoczęła 1 lutego 2004 roku od stanowiska referenta w Wydziale Księgowości. Poprzez awanse na kolejne szczeble urzędnicze - podinspektora i inspektora oraz dzięki podnoszeniu wykształcenia i uzupełnianiu wiedzy, przeszła całą ścieżkę rozwoju urzędniczego. Od blisko dziesięciu lat, jako naczelnik, kierowała Wydziałem Księgowości.

Czytaj więcej...

Źródło: najpopularniejsze.czecho.pl