mgr Tomasz Drąszkowski został powołany na stanowisko Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach

mgr Tomasz Drąszkowski w grudniu 2018 roku został powołany na stanowisko Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach


Tomasz Drąszkowski ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku ekonomia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego oraz standardów europejskich w rachunkowości i finansach. Posiada też certyfikat Masters of Business Administration (MBA). Do tej pory pełnił funkcję m.in. wiceprezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach czy zastępcy burmistrza w Urzędzie Miasta Pszczyna.

Dotychczasowy zakres jego obowiązków zawodowych obejmował zarządzanie przedsiębiorstwami w pełnym zakresie, zarządzanie gminą w zakresie określonym dla zastępcy burmistrza, kontrolowanie wydatkowania środków pochodzących z budżetu państwa oraz Banku Światowego, współtworzenie systemu rozliczenia dotacji budżetowej w ramach monitorowania procesów restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz przeprowadzanie audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: https://gazetamyslowicka.com/wydarzenia/2018/12/nowy-prezes-w-wodociagach/