Piotr Wysocki - powołany z dniem 1 stycznia 2018 roku na stanowisko Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.

Pan Piotr jest absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Grupie Kęty S.A. pracuje od 2000 roku. Zaczynał pracę jako dyrektor handlowy, następnie w latach 2002-2008 był Dyrektorem handlowym Segmentu Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty S.A. Od 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy Kęty S.A., jednocześnie jest Prezesem Zarządu spółki zależnej Aluform Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Kęty pracował w latach 1998-2000 w Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. należącej do międzynarodowego koncernu Hydro Aluminium.


Czytaj więcej...

Źródło: www.pulshr.pl