Tomasz Grela - powołany z dniem 1 stycznia 2018 roku na stanowisko Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.

Pan Tomasz jest absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach kierunek: Zarządzanie firmą. Z Grupą Kapitałową Grupy Kęty S.A. związany jest zawodowo od 2002 roku. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego, Członka Zarządu Metalplast Bielsko S.A. Równocześnie w latach 2004-2008 był Prezesem Zarządu Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Aluprof S.A., spółki w 100% należącej do Grupy Kęty S.A. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego/Dyrektora Logistyki w Farmakol S.A. oraz był kierownikiem zespołu ds. marketingu w spółce DOMBUD S.A.


Czytaj więcej...

Źródło: www.pulshr.pl