Zapraszamy na Dzień Internacjonalizacji

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Dniu Internacjonalizacji, który odbędzie się 10 czerwca 2021 r. w godz. 9:00-15:00 w formie zdalnej.


Głównym celem Dnia Internacjonalizacji jest rozwój i aktywizacja społeczności akademickiej, w szczególności młodych pracowników nauki, poprzez upowszechnianie informacji na temat ofert stypendialnych, grantów, a także możliwości finansowania badań naukowych oraz innych przedsięwzięć w kraju i za granicą. Wzorem ubiegłych edycji w czasie wydarzenia odbędą się prezentacje przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Ponadto przedstawione zostaną dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe.

Wierzymy, że prezentacje i praktyczne wskazówki zaprezentowane podczas wydarzenia staną się unikatową szansą wsparcia internacjonalizacji działalności naukowej naszej Uczelni. Dzień Internacjonalizacji może stać się także ważnym narzędziem w budowaniu silnej pozycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wspólnym europejskim rynku szkolnictwa wyższego.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń - rejestracja uczestników trwa do 8 czerwca br.

Szczegółowe informacje, program Dnia Internacjonalizacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.ue.katowice.pl/eventy/dzien-internacjonalizacji.html 

Patronat

Prelegenci