Zbigniew Zgoła – z dniem 15 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Zgoły w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o specjalizacji rachunkowość.


Pan Zbigniew Zgoła rozpoczął pracę zawodową w OPA-CARBO sp. z o.o. w Bytomiu zajmując kolejno następujące stanowiska: 1996 - 1997 stażysta, 1997 - 2000 specjalista ds. księgowych, 2000 - 2003 zastępca głównego księgowego, 2004 - 2010 główny księgowy. Ponadto w latach 2004 - 2007 był aplikantem w HLB Frąckowiak i Wspólnicy, a w latach 2003 - 2004 był głównym księgowym w P.R.U.H. REM-POW sp. z o.o. w Bytomiu. Od 2008 r. jest zatrudniony w HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit Sp.k. oraz w HLB M2 Sp. z o.o. Audit PIE Sp.k., gdzie zajmuje się badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także wykonuje inne usługi biegłego rewidenta. Ponadto od 2010 r. jest Prezesem Zarządu OFC sp. z o.o. w Bytomiu, zajmującej się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo-płacowych, wykonywaniem analiz, biznesplanów, planów naprawczych, doradztwem finansowo-księgowym. Pan Zbigniew Zgoła od 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, a od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej Athena Investments Dom Maklerski S.A.

Czytaj więcej...

Źródło: www.money.pl