16.04.2013 14:48 ‌ Samodzielny Zakład Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "(KO)media"


Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „(KO)media. Konteksty dyskursu medialnego: (KO)munikacja, (KO)operacja, (KO)ntestacja”, której organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Samodzielny Zakład Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów), Uniwersytet im. Konstantyna Filozofa w Nitrze (Katedra komunikacji masowej i reklamy), Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Pradze oraz Europejska Akademia Zarządzania, Marketingu i Mediów w Bratysławie.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2013 r., jest kontynuacją spotkań  naukowych organizowanych dotychczas m.in. w Nitrze i Pradze. Tym razem proponujemy dyskusję wokół następujących zagadnień:

  • rola mediów i specyfika komunikowania się w ponowoczesności;
  • media – ekonomia – prawo: (nie)bezpieczne związki?;
  • dziennikarstwo ekonomiczne: kompetencje nadawców i odbiorców, uwarunkowania komunikacji;
  • kontestacja władzy w mediach tradycyjnych i nowych mediach (m.in. culture jamming, rola mediów społecznościowych i blogosfery);
  • rewolucja technologiczna w komunikowaniu się współczesnego społeczeństwa (w tym biznesu, administracji i świata polityki);
  • społeczna odpowiedzialność mediów;
  • dziennikarstwo obywatelskie i profesjonalne – dziś i jutro;
  • wspólnota (w) sieci.

Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2013 r.

Zapraszamy również doktorantów.

Planujemy druk monografii, będącej efektem spotkania naukowego w międzynarodowym gronie badaczy.

Szczegóły

Więcej informacji: www.komedia2013.ue.katowice.pl
Sekretarz konferencji:
dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, konferencjakomedia@ue.katowice.pl,
katarzyna.zdanowicz-cyganiak@ue.katowice.pl, kom. +48 502 345 952.