Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Możliwość ubiegania się o  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Student ubiegający się o stypendium dołącza do wniosku orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, wydane przez zespół orzekający lub lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Wniosek do pobrania (załącznik 3)