Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

  • od 17 września do 5 października – studenci pierwszego roku studiów
  • od 17 września do 28 września – studenci wyższych lat studiów

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 17 września do 12 października.

Wnioski o  zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 17 września. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.