Terminy składania wniosków

 

Terminy składania wniosków o stypendia dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii

 

1.     Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 18 lutego 2019 r. do 9 marca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

2.     Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 18 lutego 2019 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

3.     Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć od 18 lutego 2019r. do 9 marca 2019r.

 

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

  • od 17 września do 5 października – studenci pierwszego roku studiów
  • od 17 września do 28 września – studenci wyższych lat studiów

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 17 września do 12 października.

Wnioski o  zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 17 września. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Wydział Ekonomii (wszystkie rodzaje wniosków)

Pokój 202B:

  • poniedziałek: 9.00-12.00
  • wtorek, środa, czwartek: 12.00-15.00
  • piątek: nieczynne
  • sobota: według harmonogramu dostępnego tutaj

Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Wydział Informatyki i Komunikacji, Wydział Zarządzania

UWAGA ZMIANY! W bieżącym roku wnioski o stypendia dla studentów pierwszego drugiego i trzeciego stopnia Wydziałów Informatyki i Komunikacji, Finansów i Ubezpieczeń i Zarządzania będą przyjmowane w następujących terminach i miejscach:

Stypendia socjalne i zapomogi

Pokoje 323A i 324A – szczegółowy harmonogram poniżej:

PN

WT

ŚR

CZW

PT

SOB

17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

22.09

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-14.00

24.09

25.09

26.09

27.09

28.09*

29.09

nieczynne

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-14.00

01.10

02.10

03.10

04.10

05.10**

06.10

nieczynne

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-12.00

9.00-14.00

* deadline stypendium socjalne - studenci wyższych lat studiów

** deadline stypendium socjalne - studenci pierwszego roku

PROSIMY ZWRACAĆ UWAGĘ NA DEADLINY - z doświadczenia wiemy, że najdłuższe kolejki są pod koniec przyjmowania wniosków – zapraszamy wcześniej!

Stypendia rektora dla najlepszych studentów, Specjalne dla osób niepełnosprawnych, Stypendia rektora dla najlepszych doktorantów, doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Pokój 312A - szczegółowy harmonogram poniżej:

PN

WT

ŚR

CZW

PT

SOB

17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

22.09

8.00-12.00

8.00-12.00

nieczynne

8.00-12.00

nieczynne

8.00-13.00

24.09

25.09

26.09

27.09

28.09*

29.09

nieczynne

8.00-12.00

nieczynne

8.00-12.00

8.00-12.00

nieczynne

01.10

02.10

03.10

04.10

05.10**

06.10

nieczynne

8.00-12.00

nieczynne

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-13.00

08.10

09.10

10.10

11.10

12.10***

13.10

nieczynne

8.00-12.00

nieczynne

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-13.00

 

 

 

 

 

 

* deadline stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - studenci wyższych lat studiów

 

** deadline stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - studenci pierwszego roku

 

*** deadline stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów

 

PROSIMY ZWRACAĆ UWAGĘ NA DEADLINY - z doświadczenia wiemy, że najdłuższe kolejki są pod koniec przyjmowania wniosków – zapraszamy wcześniej!