Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student składa w swoim Dziekanacie:

Wydział Informatyki i Komunikacji - do 17 września br.
Wydział Finansów i Ubezpieczeń -  do 14 września br.
Wydział Zarządzania - do 17 września br.
Wydział Ekonomii - do 14 września br.
Wydział Biznesu, Finansów i Administracji - do 27 września br.

Wnioski prosimy wypełniać na komputerze. Szczegóły dotyczące stypendiów ministra na stronie MNiSW