Uczelnia wolna od uzależnień

Narkotyki i alkohol stają się groźnym problemem współczesnego społeczeństwa; dotyczy to także studentów - ludzi, którzy wkrótce będą wykonywali różnorodne zawody, odpowiadając również za los innych. 

W odpowiedzi na społeczny problem uzależnień, w listopadzie 2005 roku nasza Uczelnia przystąpiła do programu "Uczelnie wolne od uzależnień”. 

W ramach akcji podjęliśmy następujące działania profilaktyczne:

  • uruchomienie strony internetowej, na której się znajdujesz, zawierającej podstawową wiedzę związaną z uzależnieniami (książki i artykuły) oraz adresy osób i miejsc, czyli  gdzie znajdziesz pomoc.
  • przeprowadzenie badań, które mają ukazać, jaka jest skala zjawiska używania środków psychoaktywnych przez studentów naszej Uczelni i jakie są tego przyczyny.

Termin konsultacji w roku akademickim 2013/2014 to 7 i 14 października 2013 roku, godzina 17.00 w ośrodku duszpasterstwa akademickiego DA "Zawodzie"; można wcześniej umówić się telefonicznie z osobą prowadzącą zajęcia terapeutyczne - Teresą Adamczyk; nr telefonu: 509 330 137.

3. Zadzwoń

(32) 253 05 00 - Katolicki Telefon Zaufania 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania

Narkotyki - Narkomania

Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie psychologiczne.

Czynny od 16.00 do 21.00 codziennie
Całe połączenie płatne tylko 35 gr.

Więcej telefonów znajdziesz w zakładce: "Ważne telefony”