Etapy Terapii

Leczenie odwykowe

 • detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu
 • leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych
 • budowanie świadomości problemu uzależnienia od alkoholu
 • otwarcie się na informacje o chorobie alkoholowej i sposobach wychodzenia z nałogu
 • wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji
 • korzystanie z "podpórek farmakologicznych"-Anticol, Esperal
 • uznanie swojej bezsilności wobec alkoholu, "poddanie się" i dopuszczenie wizji życia trzeźwego
 • tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konsekwentnego realizowania go krok po kroku

Rehabilitacja

 • korzystanie z indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej w celu zrozumienia siebie rozwiązywania swoich problemów
 • nawiązywanie kontaktu z rodziną i zachęcenie najbliższych do psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej
 • troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną
 • dbanie o higienę psychiczną - umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej
 • praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, np."anonimowi alkoholicy", kluby abstynenta, kościelne ruchy trzeźwościowe itp.
 • umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia, np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne

Samorealizacja

 • angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy
 • zmiana zainteresowań związanych z piciem na inne
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania
 • dbanie o integrację rodziny i tworzenie ciepłego klimatu dla wychowania potomstwa
 • uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich
 • twórcze wykorzystanie czasu wolnego

Trzeźwość

 • zmiana stylu życia
 • pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha