Fazy rozwoju uzelażnienia

Faza 1 - picie towarzyskie

 • picie sprawia przyjemność
 • wzrost tolerancji i ochoty na alkohol

Faza 2 - ostrzegawcza

 • szukanie okazji do picia
 • inicjowanie wypijania kolejek
 • po wypiciu lepsze samopoczucie
 • "dusza towarzystwa"
 • alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć
 • rozpoczęte picie kończy się "urwaniem filmu"
 • próby picia ukrytego, w samotności, na kaca

Faza 3 - krytyczna

 • wyrzuty sumienia "kac moralny"
 • "klin" przynosi ulgę
 • zaniedbywanie rodziny
 • konflikty małżeńskie
 • nieobecności w pracy
 • usprawiedliwianie picia licznymi okazjami
 • wzrost agresywności, konflikty z prawem
 • nieregularne odżywianie się
 • zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
 • zaburzenia popędu seksualnego
 • picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia "silnej woli"
 • składanie przysiąg abstynencji
 • poczucie pustki bezradności

Faza 4 - chroniczna

 • okresy długotrwałego opilstwa
 • picie poranne- "kac gigant"
 • upijanie się w samotności
 • spadek tolerancji na alkohol
 • sięganie po alkohole niekonsumpcyjne - "wynalazki", "fikołki"
 • rozpad więzi rodzinnej
 • wynoszenie rzeczy, kradzieże - w celu zdobycia alkoholu
 • degradacja zawodowa i społeczna
 • otępienie alkoholowe - "wtórny analfabetyzm"
 • alkohol staje się jedynym celem w życiu
 • psychozy alkoholowe - "delirium"
 • padaczka alkoholowa
 • choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby
 • skrajne wyczerpanie organizmu