Modlitwa

Boże

użycz mi

pogody ducha,

abym godził się z tym,

czego nie mogę zmienić,

odwagi,

abym zmieniał to,

co mogę zmienić,

mądrości,

abym odróżniał jedno

od drugiego.