Stereotypy dotyczące nałogowego regulowania uczuć

  • Alkohol staje się podstawowym źródłem przyjemności, zmniejsza się atrakcyjność i dostępność innych źródeł.
  • Przyjemności coraz częściej pochodzą z uśmierzania przykrości, a podstawowym rodzajem przykrości stają się przeżycia związane z bio-psycho-spolecznymi skutkami picia.
  • Obniża się odporność psychiczna na stany przykre, a lęk towarzyszący cierpieniu staje się silniejszy od strachu przed negatywnymi skutkami picia.
  • Alkohol jest podstawowym środkiem na uśmierzanie stanów przykrych, staje się wiec niezbędny ponieważ pozwala mniej cierpieć i tworzy nadzieję na uzyskanie chwilowych stanów przyjemnych.
  • Perspektywa abstynencji nie znajduje poparcia w sferze uczuć, coraz silniejsze stają się subiektywne przekonania: picie jest konieczne, przerwa w piciu musi się skończyć.
  • Co raz więcej stanów emocjonalnych jest zamkniętych między biegunami: cierpienie - ulga lęk - uspokojenie przygnębienie - pobudzenie.