Sygnały ostrzegawcze

Faza 1 - powrót zaprzeczenia

 • Zaniepokojenie samopoczuciem.
 • Nie przyznawanie się do niepokoju.

Faza 2 - zachowania ucieczkowe i obronne

 • Przekonanie "nigdy nie będę już pić".
 • Martwienie się o innych zamiast o siebie.
 • Zachowania obronne.
 • Zachowania kompulsywne czyli sztywne.
 • objadanie
 • odchudzanie
 • hazard
 • praca
 • seks
 • wydawanie pieniędzy
 • stymulowanie doznań
 • sport
 • ucieczka od monotonii
 • Zachowania impulsywne.
 • Zdolnść do izolowania się od ludzi.

Faza 3 - narastanie kryzysu

 • Widzenie tunelowe.
 • Sub-depresja.
 • Zanik konstruktywnego planowania.
 • Plany zaczynają zawodzić.

Faza 4 - utrata zdolności do działania

 • Marzycielstwo i myślenie życzeniowe.
 • Poczucie, że niczego nie da się rozwiązać.
 • Niedojrzałe pragnienie bycia szczęśliwym.

Faza 5 - dezorientacja i nadpobudliwość

 • Okresy dezorientacji.
 • Irytacja wobec bliskich.
 • Łatwe wpadanie w złość.

Faza 6 - depresja

 • Nieregularne odżywianie.
 • Brak chęci do działania.
 • Zaburzenia snu.
 • Zanik struktury dnia.
 • Okresy głębokiej depresji.

Faza 7 - utrata kontroli nad zachowaniem

 • Nieregularne uczęszczanie na mityngi AA.
 • Postawa typu "niezależy mi"
 • Jawne odrzucanie pomocy.
 • Niezadowolenie z życia.
 • Uczucie bezsilności i bezradności.

Faza 8 - świadomość utraty kontroli

 • Użalanie się nad sobą.
 • Myślenie o towarzyskim piciu.
 • świadome kłamanie.
 • Całkowita utrata wiary w siebie.

Faza 9 - ograniczenie liczby wyborów

 • Nieuzasadnione pretensje do wszystkich i wszystkiego.
 • Przerwanie wszelkiego leczenia i kontaktów w AA.
 • Przytłaczająca samotność, gniew i napięcie.
 • Utata kontroli nad zachowaniem.

Faza 10 - epizod nawrotu choroby

 • Pierwszy kieliszek.
 • Wstyd i wina.
 • Bezradność i brak nadzieji.
 • Całkowita utrata nadzieji kontroli.
 • Szkody fizyczne, psychiczne i społeczne.
 • Całkowite załamanie.