Kontakt

ks. dr hab. Grzegorz Polok
e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl
tel. 604 894 777