Książki

Książki w naszej bibliotece uczelnianej do waszej dyspozycji SERIA: UZALEŻNIENIA. FAKTY I MITY

Wokół tych zagadnień narosły mity, które pogłębiają problem, a nie pomagają w jego rozwiązaniu. Chcemy je obalać i wskazywać drogi wyjścia. Takie zadanie stawia przed sobą seria: „Uzależnienia. Fakty i Mity”, w której ukazały się już trzy tytuły: "Sekty. Destrukcyjne grupy kultowe", "Alkohol" i "Narkotyki". Seria powstała z inicjatywy Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej Instytutu Psychologii KUL.

  

SEKTY

Destrukcyjne grupy kultowe: ks. Dariusz Sikorski, ks. Sławomir Bukalski Lublin 2004, Wydawnictwo Gaudium.

Z cyklu Uzależnienia prezentujemy Sekty - książkę, która bada psychofizyczne podłoże uzależnienia od grupy kultowej, omawia mechanizmy jej działania, a także sposoby wyzwolenia się spod jej niszczącego wpływu.

 

 

 

ALKOHOL

 

Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska-Głodowicz Lublin 2004, Wydawnictwo Gaudium.

Druga z serii publikacja Alkohol, stara się wielostronnie przedstawić problem używania i nadużywania alkoholu oraz uzależnienia i współuzależnienia od niego. Mówi także o możliwościach zapobiegania temu nałogowi.

 

 

NARKOTYKI

Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk OFM Conv, Lublin 2004.

Narkomania to pojęcie niejednoznaczne. Najczęściej stosowane jest ono do oznaczenia dwóch rodzajów sytuacji związanych z używaniem substancji chemicznych. W wąskim zakresie pojęcie to dotyczy przyjmowania substancji opiatowych. Natomiast w sensie szerokim oznacza nałogowe używanie różnych substancji psychoaktywnych prowadzących do uzależnienia.

 

 

MEDIA

Red. Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, ks. Dariusz Sikorski SDS, Lublin 2005, ss. 190.

(...) Środki masowego przekazu stanowią współcześnie istotny czynnik kształtujący kulturę społeczną i postawy ludzi. Stają ię także przedmiotem badań i dyskusji na gruncie wielu dziedzin nauki. Mass media budzą również zainteresowanie psychologii. Głównym obszarem badań jest wpływ treści medialnych na człowieka. Stwierdzono różnorakie formy oddziaływania mediów na odbiorcę, zarówno pozytywne, jak i negatywne (...) - fragment książki

JEDZENIE

Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk Lublin 2005.

(...) Z różnorodności funkcji spełnianych przez jedzenie wynikają również nieprawidłowości w zakresie odżywiania. Jeśli chodzi o jedzenie, trudno wyznaczyć ostre granice między normą a patologią. Można jednak stwierdzić, że wymienione zaburzenia nie stanowią jednorodnej grupy, a do chwili obecnej zaledwie kilka z nich poznano na tyle dobrze, że wyznaczono kryteria ich diagnozowania. Analizując problemy występujące w anoreksji, bulimii, otyłości czy zespole gwałtownego objadania się, można wysunąć wniosek, że występują w nich cechy spełniające kryteria uzależnienia o charakterze czynnościowym, szczególnie dysfunkcje w zakresie okresowej lub stałej kontroli zachowań (...) - fragment książki

PRACA

Ks. Mirosław Kalinowski, Iwona Czuma, Małgorzata Kuć, Agnieszka Kulik, Lublin 2005.

(...) Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno - w ciągu ostatnich 15 lat intensywnego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego. W okresie komunizmu i gospodarki nakazowo-rozdzielczej następowała raczej degradacja wartości pracy, a zaangażowanie w aktywność zawodową nie przekładało się na wymierne pożytki. Powszechny brak powiązania między efektywnością wykonywanej pracy, uzyskiwanym wynagrodzeniem i możliwościami konsumpcyjnymi stanowił czynnik powstrzymujący przed angażowaniem się w działalność zawodową. Wraz z przemianami gospodarczymi w naszym kraju wzrosła wartość pracy w wymiarze społecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Na znaczeniu zyskało samo posiadanie zatrudnienia, jak też jakość wykonywanej pracy. Bezrobocie z jednej strony, a z drugiej - obfitość dóbr konsumpcyjnych, które można nabyć za pieniądze uzyskiwane z działalności zawodowej, powodują, iż praca jest wartością cenioną przez ludzi. (...) - fragment książki.

KULTY PUBLICZNOŚCI

Iwona Niewiadomska, ks. Mirosław Kalinowski, ks. Dariusz Sikorski Lublin 2005.

(...) Wśród różnego typu zastępczych form religijności można wyodrębnić kulty publiczności, które charakteryzują się powszechnością (duża grupa odbiorców), niską specyficznością (duża zmienność klientów; brak stałych członków) oraz różnorodnością ofert służących zaspokojeniu sfrustrowanych potrzeb nabywców. Ze względu na przedstawione kryteria do kultów szerokiego zasięgu można zaliczyć zabobony, stosowanie amuletów, astrologię, wróżbiarstwo, ezoterykę, okultyzm, magię czy medycynę niekonwencjonalną. (...) - fragment książki.HAZARD

Iwona Niewiadomska, Małgorzata Brzezińska, Bernadeta Lelonek, Lublin 2005.

(...) Państwo zawsze odzyskuje pieniądze zainwestowane w gry i zawsze przewyższają one sumę wygranych przez indywidualnych hazardzistów. Tak naprawdę jedynym sposobem wygranej jest... nie grać. Istnieje tylko jeden dobry powód, żeby oddawać się grom hazardowym - jest to przekonanie o tym, że płacimy za mało podatków na państwo i w związku z tym chcemy to nadrobić. Gry losowe są "podatkami w przebraniu", które wypełniają kasy państwa, a czasem - organizacji kryminalnych. (...)