Anonimowi Narkomani

Jesteśmy Wspólnotą Anonimowych Narkomanów (Narcotics Anonymous). NA to bezdochodowa Wspólnota mężczyzn i kobiet. Zdrowiejemy z choroby uzależnienia w oparciu o program rozwoju duchowego Dwunastu Kroków.

Spotykamy się regularnie na mityngach, by pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu czystości. NA istnieje na świecie od 1953 roku, obecnie w 160 krajach (w Polsce od 1989). 

Podstawowym celem NA jest "niesienie posłania uzależnionemu, który wciąż cierpi" z powodu czynnego uzależnienia. 

Zależy nam na dotarciu z informacją do ludzi uzależnionych od środków psychoaktywnych, również za pośrednictwem ich rodzin, profesjonalistów, instytucji, środków masowego przekazu itp.

Więcej informacji na temat naszej Wspólnoty można uzyskać na stronie: www.anonimowinarkomani.org

Kontakt:

  • Salka parafialna przy kościele św Piotra i Pawła 
  • ul. Mikołowska 32 40-066 Katowice 
  • e-mail: katowice8marca@gmail.com