Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych

Działające w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" Katowice.

Zadania centrum

 • przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych osobom poszkodowanym przez destrukcyjne grupy, pomoc w odnalezieniu się w społeczeństwie,
 • pomoc rodzinom ofiar sekt,
 • udzielanie informacji na temat sekt nowych ruchów religijnych oraz różnych grup kultowych i psychomanipulacyjnych,
 • informowanie o sposobach werbunku (psychotechniki), manipulowaniu osobą werbowaną (tzn. zmiany systemu wartości i świadomości), a także o konsekwencjach, przynależności do różnych sekt,
 • organizowanie spotkań, dyskusji i prelekcji w Szkołach, Poradniach Pedagogiczno - Psychologicznych i innych placówkach oświatowych a także kościelnych na wyżej wymienione tematy,
 • zbieranie i archiwizowanie materiałów kolportowanych przez różne organizacje religijne i sekty destrukcyjne.

Realizacja

 • Dyżury biura
 • Pomoc pedagogiczna i psychologiczna
 • Telefon zaufania
 • Prelekcje i warsztaty dla:

  • Młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • Rodziców
  • Nauczycieli
  • Pedagogów szkolnych
  • Psychologów
  • Policji i Kuratorów Sądowych
  • Wolontariuszy

 • Szkolenia dotyczące

  • Metod werbunku do sekt, kultu jednostki, ideologii
  • Przeciwdziałania psychomanipulacji
  • Problematyki New Age
  • Zagrożenia satanizmem
  • Trening asertywności
  • Trening komunikacji
  • Warsztaty dotyczące problematyki uzależnień

Śląskie Cenrtum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych

czynne w każdy wtorek od 16.00 do 19.00
K.C.E.M. "KANA"

 • Katowice, pl. ks. Szramka 4
 • tel. (032) 608 2676
 • fax (32) 253 0456 
 • e-mail: sekty_katowice@op.pl 
 • www.katowice.kulty.info
 • tel. informacyjny (Dariusz Pietrek): 0 501 487 344 - czynny do godz 22.00