Pomoc dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Z nowym rokiem akademickim rusza kolejna edycja programu terapeutycznego dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Wielu młodych ludzi, którzy w swoim domu rodzinnym spotkali się z problemem alkoholowym doświadcza poważnych konsekwencji psychicznych, społecznych wynikających z życia w ciągłym stresie, który jest skutkiem nieprzewidywalnej, trudnej sytuacji domowej... Brak opieki, ciepła, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, niejednokrotnie zaniedbanie i przemoc - to dorobek dzieciństwa. 

Konfrontacja z zagrożeniem z zewnątrz i problemami społecznymi daje poważne objawy od problemów psychologicznych brak wewnętrznej harmonii, samoszacunku, problemy z uczuciami i własną tożsamością, niskie poczucie własnej wartości, trudności w kontaktach z ludźmi, brak zaufania do siebie i świata oraz wiele innych po depresje, nerwice, lęki czy też często spotykane własne uzależnienie. 

Dramat własnej historii to odtwarzanie chorych, niekorzystnych dla siebie mechanizmów i stereotypów, tkwienie w specyficznym zamkniętym kręgu, z którego bez pomocy z zewnątrz bardzo trudno się wydobyć. 

Oferowany program terapeutyczny dostarcza nie tylko wiedzy, daje wsparcie, możliwość uporządkowania swoich wewnętrznych konfliktów, poznania siebie i swoich możliwości co pozwala na osobisty rozwój, zmianę siebie i swojego życia. 

Więcej informacji na stronie www.rozwinacskrzydla.pl i Facebooku.