Rozwinąć skrzydła

Dla studentów dostępny jest on w księgarni uczelnianej (Budynek A). Audiobook można zamówić również na stronie Wydawnictwa.

2. Porozmawiaj

DYŻURY PSYCHOLOGICZNE DLA STUDENTÓW

Psycholog pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Poprzez rozmowę z psychologiem osoba odkrywa swoje wyjątkowe zalety i zasoby oraz bogactwo swoich umiejętności i kompetencji, aby wykorzystać je, jak najlepiej do stawiania czoła życiowym wyzwaniom. 

Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby: 

- cierpiące z powodu trudności natury psychicznej (lęki, depresja, natrętne myśli, natrętne reakcje na stres), 

- u których z powodu określonego funkcjonowania psychiki choruje ciało (zaburzenia odżywania, zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne, zaburzenia seksualne), 

- przejawiające trudności w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe),

- chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie, aby być bardziej zadowolonym z własnego funkcjonowania.

W zależności od rodzaju oczekiwań i potrzeb osoby zgłaszającej problem (od doraźnej pomocy do gruntownej zmiany funkcjonowania) pomoc psychologiczna ogranicza się do jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych lub wymaga dłuższego kontaktu – psychoterapii - może ona trwać od 8-12 spotkań do kilku lat.

Aby pobrać książkę w wersji elektronicznej, kliknij w okładkę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

W 2013 roku ukazał się również Audiobook „Rozwinąć skrzydła”