Wykład otwarty z oficerami Agencji Wywiadu

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w sali 228A godz. 11:40


 

11 kwietnia 2019r. (czwartek) w sali 228A

godz. 11:40

(budynek A, ul. Bogucicka 3)

odbędzie się wykład z oficerami Agencji Wywiadu

Zajęcia poprowadzą doświadczeni oficerowie Agencji Wywiadu. Przedstawią specyfikę Agencji Wywiadu jako instytucji państwowej aktywnej w sferze bezpieczeństwa, jej cele i znaczenie oraz sposoby działania. Tematem będzie również informacja o wymogach, jakie AW stawia kandydatom do służby, a także próba przedstawienia typowego profilu rozwoju kariery zawodowej oficera wywiadu.