Procedura odbywania praktyk i zaliczanie innych aktywności jako praktyki obowiązkowej

Od 01.10.2019 obowiązuje nowa procedura praktyk

Dziekanem odpowiedzialnym za praktyki jest dziekan prof. dr hab. Maciej NowakKonsultacje dziekańskie (324A):

  • środa - 11:40-13:10
  • 12.10 - 13:30-14:30
  • 19.10/16.11/07.12 - 11:00-12:00
  • 11.01.2020 - 09:00-10:00

Terminem składania dokumentów z praktyk dla kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (I i II stopień) oraz filii w Rybniku jest 15.12.2019.

 

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA - procedura [kliknij tutaj]

Przed rozpoczęciem praktyki obowiązkowej prosimy o dostarczenie "Porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej" z podpisem firmy, promotora i dziekana. 

Student oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UZNANIE INNEJ AKTYWNOŚCI - procedura [kliknij tutaj]

Aby uznać inną aktywność jako praktykę obowiązkową należy dostarczyć Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy, promotora i dziekana (prosimy o przygotowanie do wglądu dokumentów potwierdzających aktywność).

PRAKTYKA DODATKOWA - procedura [kliknij tutaj]

Student oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.