Procedura odbywania praktyk i zaliczanie innych aktywności jako praktyki obowiązkowej