Zaliczenie innych aktywności jako praktyki obowiązkowej