Opłaty za studia niestacjonarne

dla osób przyjętych w roku akademickim 2021/2022

 • Opłata rekrutacyjna - 85 zł
 • Opłata wpisowa - 0 zł
 • Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł

 • Czesne za 1 semestr:

  • 2300 zł (I stopień)
  • 2600 zł (II stopień)
  • 1950 zł kierunek Finanse i Rachunkowość (profil praktyczny) w Rybniku (I stopień)
  • 2400 zł kierunek Finanse i ekonomia biznesu (profil praktyczny) w Rybniku (II stopień)

Gwarantujemy stałą cenę przez cały okres studiów i brak opłat w wakacje!

Pamiętaj!

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Opłaty w miesięcznych ratach

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 4 raty miesięczne:

 • Studia I stopnia - wysokość raty 575 zł
 • Studia II stopnia - wysokość raty 650 zł
RataTerminy wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat semestrze w letnim
I rata

do 15 października

do 28 lutego
II ratado 15 listopadado 31 marca
III ratado 15 grudnia do 30 kwietnia
IV ratado 15 styczniado 31 maja

Szczegółowe informacje o opłatach za studia można znaleźć w sekcji Studenci.