Opłaty za studia niestacjonarne

  • Opłata rekrutacyjna - 85 zł*
  • Opłata wpisowa - 0 zł
  • Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
  • Czesne za 1 semestr:

Uwaga! Gwarantujemy stałą cenę przez cały okres studiów i brak opłat w wakacje!

Sprawdź atrakcyjne zniżki.

* Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020, nie zostaną przyjęte i złożą podanie na studia niestacjonarne, będą zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA: Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Pamiętaj! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Opłaty w miesięcznych ratach

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 4 raty miesięczne:

  • Studia I stopnia - wysokość raty 575 zł
  • Studia I stopnia - wysokość raty 487,50 zł (na Wydziale Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku) 
  • Studia II stopnia - wysokość raty 650 zł
RataTerminy wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat semestrze w letnim
I ratado 15 października do 28 lutego
II ratado 15 listopadado 31 marca
III ratado 15 grudnia do 30 kwietnia
IV ratado 15 styczniado 31 maja

 

Podstawy prawne i dodatkowe informacje dotyczące opłat za studia dostępne są na stronie.