Opłaty za studia niestacjonarne

Opłaty związane z podjęciem studiów

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Opłata rekrutacyjna
(numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK)
85 PLN
Opłata wpisowa0 PLN
Opłata za wydanie legitymacji
(numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni)
22 PLN

 

Czesne za semestr kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w roku akademickim 2023/2024

Rodzaj studiówOpłata za semestr nauki
studia pierwszego stopnia2900 PLN
studia drugiego stopnia3200 PLN
studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym w Rybniku
studia drugiego stopnia na kierunku Finanse i ekonomia biznesu o profilu praktycznym w Rybniku

 

Czesne za semestr kształcenia na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024

Rodzaj studiów Opłata za semestr nauki
Finance and Accounting for Business - pierwszy stopień4700 PLN
Finance and Accounting for Business - drugi stopień5000 PLN
International Business - pierwszy stopień4700 PLN
International Business - drugi stopień5000 PLN

 

Gwarantujemy stałą cenę przez cały okres studiów i brak opłat w wakacje!

Pamiętaj!

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Opłaty w miesięcznych ratach

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 4 raty miesięczne:

  • Studia I stopnia - wysokość raty 725 zł
  • Studia II stopnia - wysokość raty 800 zł
RataTerminy wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat semestrze w letnim
I rata

do 15 października

do 28 lutego
II ratado 15 listopadado 31 marca
III ratado 15 grudnia do 30 kwietnia
IV ratado 15 styczniado 31 maja

Szczegółowe informacje o opłatach za studia można znaleźć w sekcji Studenci.