Opłaty za studia niestacjonarne

 • Opłata rekrutacyjna - 85 zł*
 • Opłata wpisowa - 0 zł
 • Opłata za wydanie legitymacji - 17 zł
 • Czesne za 1 semestr:

  • 2300 zł (I stopień)
  • 2600 zł (II stopień)
  • 1950 zł (dla studentów I stopnia Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku)

Uwaga! Gwarantujemy stałą cenę przez cały okres studiów i brak opłat w wakacje!

Sprawdź atrakcyjne zniżki.

* Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019, nie zostaną przyjęte i złożą podanie na studia niestacjonarne, będą zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty w miesięcznych ratach

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 4 raty miesięczne:

 • Studia I stopnia - wysokość raty 575 zł
 • Studia I stopnia - wysokość raty 487,50 zł (na Wydziale Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku) 
 • Studia II stopnia - wysokość raty 650 zł
RataTerminy wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat semestrze w letnim
I ratado 15 października do 28 lutego
II ratado 15 listopadado 31 marca
III ratado 15 grudnia do 30 kwietnia
IV ratado 15 styczniado 31 maja

 

Podstawy prawne i dodatkowe informacje dotyczące opłat za studia dostępne są na stronie.